Australijsko-Wielokulturowe Biuro Usług Społecznych /AMCS/ w Melbourne informuje o założeniu Fundacji “Dar Serca”. Zapoczątkowała ją darowizna polskiej seniorki śp. Janiny Wójcik. Celem Fundacji jest dalszy rozwój usług dla osób starszych i potrzebujących pomocy, w tym głównie osób polskiego pochodzenia.

Zachęcamy do powiększania zasobów naszej Fundacji poprzez dotacje na numer konta:

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do dyr.

Elżbiety Drozd, tel: 83712-314

You can donate to AMCS in 4 ways:

  1. Send a cheque to Australian Multicultural Community Services Inc, Suite 111, 44-56 Hampstead Road, Maidstone VIC 3012
  2. Donate online
  3. Donate by phone: 03 9689 9170
  4. Bank deposit:

Commonwealth Bank
Account name: AMCS
BSB: 063 132   ACC: 10215226

To receive a tax deductible receipt, please email foundation@amcservices.org.au with your name, address and amount of donation.

All donations over $2 are tax deductible.

Dar Serca

Pani Janina Wójcik urodziła się w 1920 roku w Polsce. Była jednym z pięciorga rodzeństwa i już jako mała dziewczynka pomagała rodzicom w pracy w gospodarstwie na roli.

Na początku II wojny światowej, w 1939 roku, mając 19 lat, Janina została zabrana przez niemieckich okupantów do przymusowej pracy w Niemczech. Pracowała u niemieckiego rolnika “bauera”, przez 7 dni w tygodniu, od świtu do nocy, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia, poza bardzo skąpą porcją żywności. Nie miała możliwości swobodnego porusznia się poza gospodarstwo, była pod stałą kontrolą, zobowiązana do noszenia na ubraniu znaku “P”, co oznaczało, że jest Polką.

Po zakończeniu II wojny światowej kiedy komunizm zagroził krajom i narodom, ówczesny australijski premier Ben Chifley uznał za konieczne przyjęcie długoterminowej strategii obrony. Wówczas to, także z powodu faktu, iż w wyniku działań wojennych nastapił upadek ekonomii i poniesiono znaczne straty w ludziach, przyjęto w Australii hasło” zaludniamy kraj lub zginiemy”.

Jednocześnie działania wojenne i powojenne spowodowały znaczne przemieszczenia się ludności, a miliony uchodźców w różnych państw Europy, z Afryki, Azji znalazły się poza granicami swych rodzimych krajów.

Janina wraz z mężem Bolesławem Wójcikiem byli wśród pierwszej fali tych uchodźców, którzy w już w roku 1947 znaleźli się w Australii jako “Displaced People”. W tym czasie spośród ogólnej liczby 170 tysięcy emigrantów, których przyjęła Australia, aż 60 tysięcy osób było Polakami.

Mimo, że początkowo wielu emigrantów przebywało w Australii w dość trudnych warunkach, w różnych obozach i ośrodkach, jednak mieli oni możliwość rozpocząć nowe życie, ułatwiano im integrację i włączanie się w społeczność australijaką.

Janina szybko podjęła pracę w zakładzie krawieckim, jej mąż Bolesław pracował w zakładzie betoniarskim aż do śmierci w 1989 roku.

Kiedy w roku 2003 zdrowie Janiny pogorszyło się, została skierowana do Australijsko-Polskiego Biura Usług Społecznych /obecnie Australijsko-Wielokulturowej Biuro Usług Społecznych – AMCS/ w Melbourne. Tam otrzymała pomoc i opiekę zarówno w domu jak i poza nim.

Jak dla wielu innych starszych Polaków, tak i dla Janiny, największym marzeniem było pozostanie we własnym domu, gdzie otrzymywała opiekę ze strony AMCS aż do chwili śmierci.

Wspaniałym gestem w podziękowaniu za tę opiekę było zapisanie przez Janinę w swoim testamencie dla AMCS sumy 354 tysięcy dolarów, jako podarunek. Suma ta została w całości przekazana przez AMCS na specjalnie założoną “Fundację Pomocy”.

Pragniemy zapewnić, że życzenie Janiny, aby AMCS pracowało jak dotychczas dla dobra osób starszych i potrzebujących pomocy, będzie kontynuowane i wypełniane, również z troską o następne generacje starszych Polaków.

Komitet, dyrekcja oraz pracownicy Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych w Melbourne pragną wyrazić śp. Janinie Wójcik swą ogromną wdzięczność i podziękowanie za Jej wspaniały dar.

Cześć Jej Pamięci.

Janina Wojcik